Road to Glasgow 2014 runs through Scotiabank Toronto Waterfront Marathon for 3 Englishmen

James KELLY TeamEngland13_VLM 2013_1

James Kelly striding to his 2:21:39 PB at Virgin London Marathon 2013

James Kelly striding to his 2:21:39 PB at Virgin London Marathon 2013